Informace

Prohlédnuté odměny

Nejoblíbenější odměny

Ještěrčí pícka s ještěrkou

Nová odměna

Rozměry: výška: 16 cm, půdorys 16 x 24 cm (rozměry jsou přibližné)
Hmotnost: 1,5 kg

Více informací

11 ks

700,00 Kč

Více informací

Slouží jako inkubátor pro vývoj vajíček ještěrky obecné, případně zelené. Pícku je třeba naplnit pískem, či ještě lépe směsí písku se zeminou (2 třetiny písku, jedna třetina zeminy) a zabudovat do na sucho skládané zídky tak, aby ze zešikmené strany byla dobře osluněná. Zároveň je třeba usadit horní víko z nějakého plochého kamene tak, aby do pícky mohla stékat dešťová voda (díky otvorům ve dně pícky přebytečná voda odteče). Substrát pro vývoj vajíček plazů musí být totiž neustále vlhký a s vajíčky se nesmí manipulovat, neboť plazí vajíčka nemají poutka o pootočení o více, jak čtvrtobrat se rovná jeho zániku.

Poznámka: Černé, či tmavě hnědé ještěrky jsou ještěrky živorodé, které jak ostatně i vyplývá z názvu, rodí živá mláďata, respektive kladou vajíčka, ze kterých se ihned líhnou mláďata. Tento druh proto pícku nevyužije, ale každopádně ocení na sucho skládanou zídku jako úkryt nebo zimoviště.