Informace

Nejoblíbenější produkty

SKUPINA JARO 

Činnost Skupiny JARO je mimořádně rozsáhlá, jak se ostatně můžete sami kdykoli přesvědčit nejen z našich webů a sociálních sítích, ale nezřídka ipřímo za Vašimi humny. Pečujeme dnes totiž o více jak 200 přírodovědně cenných lokalit už téměř po celé ČR, ale i v části západního Slovenska, severního Rakouska a jižního Polska. Vykupujeme a zakládáme vlastní nevládní rezervacezachraňujeme mnohé jednotlivé druhy i populace živočichů a rostlinobnovujeme stepi, mokřady a vodní režim krajiny, pomáháme i s ochranou tropů, a v Jaroměři provozujeme vlastní záchrannou stanici pro divoká zvířata, spolupracujeme na řadě skvělých projektů s dalšími nevládními organizacemi, vědci i soukromým sektorem a intenzivně se také věnujeme environmentální výchově a ekologicko-biologické osvětě včetně organizování mnoha populárně - vzdělávacích akcí pro nejširší veřejnost. 

I když celou řadu aktivit zajišťujeme dobrovolně nebo jen za symbolické odměny, při takto velkém záběru už není pochopitelně možné vše zajistit bez patřičných prostředků. Ty se snažíme získávat kombinací různých grantů a dotací, s prostředky získaných od našich dárců a sponzorů, kterým jsou odměnou třeba právě naše ekologicky šetrné výrobky a služby na podporu ochrany přírody.

Jak se nám (ne)daří naše cíle - tedy aktivní ochranu přírody a životního prostředí naplňovat nejpřehledněji a nejrychleji zjistíte z našich každoročních poděkování našim dobrovolníkům a dárcům, kde jsou uvedeny alespoň ty naše nejzásadnější úspěchy, ale někdy i neúspěchy.

ČSOP JARO Jaroměř

ČSOP JARO Jaroměř
(www.jarojaromer.cz)

je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit. Mimo to se intenzivně věnují environmentální osvětě a výchově, ale i dalším aktivitám jako je např. výstavba a provoz Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Jaroměři, hájení ochrany přírody ve správních řízeních, výzkum a realizace projektů na ochranu i méně vzácných přírodních fenoménů (např. záchranné transfery obojživelníků, hloubení nádrží pro rozmnožování obojživelníků, péče o hnízdiště či rozšiřování nových hnízdních příležitostí pro čápy bílé i černé, ledňáčky říční, břehule říční, skorce vodní, holuby doupňáky, sovy, drobné pěvce, ochrana netopýrů, budování líhnišť a zimovišť pro plazy a ježky, výzkum raka říčního a raka kamenáče, mapování a opětovný návrat krajových odrůd ovocných dřevin, až po např. aktivity jako je péče o studánky, zřizování a provoz naučných stezek, výstav o přírodě atd.).

ČSOP Arion

ČSOP Arion
(www.csoparion.cz)

jejichž posláním se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a ekologická výchova a osvěta veřejnosti.

ČSOP Morava

ČSOP Morava
(www.csopmorava.cz)

 se stará o lokality převážně na území jihomoravského kraje. Důležitou součástí jejich práce je i komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.

Pražská pastvina

Pražská pastvina
(www.prazskapastvina.cz)

chce zachránit louky a stepní společenstva v okolí Prahy, kterým chybí potřebná péče. Zachraňují kytky a motýly pastvou. Budují komunitu lidí, kteří chodí ke kozám relaxovat, pomáhají při práci.

ČSOP Podještědí

ČSOP Podještědí
(www.csoppodjestedi.cz)

jejichž posláním je praktická ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. Do všech těchto tří koutů můžete dohlédnout právě z místní dominanty – Ještědu.

ČSOP Pardubice

ČSOP Pardubice
(www.csoppardubice.cz)

s cílem péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Starají se o lokality převážně na území pardubického regionu. Důležitou součástí je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.

ČSOP Hradec Králové
(www.csophradec.cz)

… s hlavním posláním ochrany a obnovy přírody, krajiny a životního prostředí, environmentální výchova a podpory trvale udržitelného života. Jsou provozovatelem benefičního portálu www.pomahamprirode.cz.

Třesina, z. s.

jehož hlavním zájem je ochrana a podpora velkých motýlů jako okáč skalní, okáč metlicový nebo modrásek východní.

ČESKÉ PARTNERSKÉ PROJEKTY 

Josefovské louky

Ptačí park Josefovské louky
(www.josefovskelouky.cz)

je jedinečný projekt, který má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.

Východočeská pobočka ČSO

Východočeská pobočka ČSO
(www.vcpcso.cz)

s působností na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Poslání VČP ČSO spočívá především v organizo­vání činností, které mají za cíl ochranu a výzkum ptáků a jejich populari­zaci. V současné době má VČP ČSO téměř 200 členů převážně z východních Čech, ale i z dalších částí republiky.

Česká krajina

Česká krajina
(www.ceska-krajina.cz)

s cílem ochrany biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.

Centaurea

Centaurea
(www.centaurea.cz)

je sdružení pro monitoring a management krajiny. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na ochranu přírody - především na realizaci vhodných způsobů hospodaření na biologicky cenných lokalitách, výzkumnou činnost a aplikaci vědeckých výstupů do praxe, invazní rostliny a osvětu. Naše působnost je zaměřena především na Pardubický kraj a okolí, dále  kraje Hradecký, Jihočeský, Středočeský a Vysočina.

Společnost pro ochranu motýlů

Společnost pro ochranu motýlů
(www.lepidoptera-som.cz)

je zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky. Shromažďují informace a poznatky týkající se ochrany motýlů a příbuzné problematiky a zprostředkováváme je odborné i laické veřejnosti a institucím.

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
(www.birdlife.cz)

je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

A Rocha

A Rocha
(www.arocha.cz)

je mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. Mezi cíle patří spojovat jednotlivce i skupiny lidí do křesťansko-ekologických aktivit,  budovat síť ekologických skupin a malých „zelených buněk“ při lokálních farnostech, sborech a církvích,  vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí a mnoho dalších.

ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÉ PROJEKTY 

Koalice proti palmovému oleji

Česká Koalice proti palmovému oleji
(www.stoppalmovemuoleji.cz)
a celosvětová koalice Palm Watch Oil International
(www.palmoilwatch.net)

jejichž hlavním cílem je nejen definitivně skoncovat s neudržitelnými způsoby průmyslového pěstování a výroby palmového oleje, tedy novodobé metly tropů, ale i následné řešení i dalších navazujících celosvětových problémů, které se mohou řešit pouze jediným možným způsobem. Provázanou spoluprací na zodpovědném a trvale udržitelným způsobu produkce, výroby a distribuce zboží i služeb na celé naší Planetě.

Zátoka nosatých opic

Zátoka nosatých opic
(www.zatokanosatychopic.cz)

přispívá k ochraně opic kahau nosatých a k záchraně ekosystému v Balikpapanském zálivu v indonéské provincii Východní Kalimantan na ostrově Borneo. Cílem hnutí je zachránit prales při pobřeží, který je domovem jedinečných živočišných druhů. Patří k nim nejen nosaté opice, ale i mořské panny – vzácní dugongové, delfíni orcely tuponosé, levharti obláčkoví, orangutani, medvědi malajští, mořské želvy – karety obrovské, největší krokodýli světa –  krokodýli mořští, nádherní bažanti bornejští, kteří nežijí nikde jinde na světě, dráčci létaví a spousty dalších. Cílem je i uchování tradičních rybářských komunit, protože obživa jejich obyvatel závisí na zachování tohoto ekosystému.

Mořské želvy

Mořské želvy
(www.morskezelvy.cz)

… pomáhají zefektivnit ochranu mořských želv a redukovat nelegální prodej produktů z želv (masa a vajec určených ke konzumaci a želvoviny, z níž se vyrábějí především šperky). Zaměřují se hlavně na JV Asii a Indonésii. Snahou v ČR je zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech minimalizace negativních vlivů.

Derbianus

Derbianus Conservation
(www.derbianus.cz)

při České zemědělské univerzitě v Praze byl založen skupinou odborníků z Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství), angažujících se v programu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Členové spolku se záchraně tohoto ohroženého sudokopytníka věnují již řadu let a zaznamenali doposud výrazné úspěchy.

Kukang

Kukang
(www.kukang.org/cz)

 je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang. Cílem programu je ochrana tohoto druhu v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. Podle zákona je jakékoli obchodování s tímto druhem zakázáno, ale přesto je to jeden z nejvíce obchodovaných druhů savců v Indonésii vůbec, který je prodáván převážně jako domácí „mazlíček“. Ostatní hrozby, jakými jsou ztráta životního prostředí a vybíjení jako škůdců zemědělských plodin, jsou v jejich případě zastíněny právě intenzivním ilegálním obchodem.

Save-elephants.org

Save-elephants
(www.save-elephatns.org)

… usilují o rozšíření povědomí a probíhající sloní katastrofě mezi veřejnost a vyzývají lidi, aby v rámci svých možností ochraně slonů pomohli. Poptávka po sloních klech zejména v Číně žene cenu slonoviny na černém trhu závratně vysoko. Stávající tempo zabíjení může slony vyhubit v naprosté většině Afriky v horizontu deseti let…

Kedjom-keku

Kedjom-keku
(www.kedjom-keku.com)

… jejichž název je odvozen od názvu kamerunského domorodého kmene, který v překladu znamená “Lidé z lesa”. Les však na kamerunském severozápadě už skoro není, a proto usilují o záchranu horského mlžného lesa a snaží se tak, aby název místního kmene opět nabyl na ztraceném významu. Horský mlžný les na severozápadě Kamerunu v oblasti Bamenda Highlands je pro svou úrodnější půdu i životu příznivé klimatické podmínky pod velkým tlakem místních. Proto patří mezi nejrychleji mizející biotopy na světě. Les je přitom důležitým (jediným) zdrojem pitné vody a domovem stovek endemických druhů organizmů včetně nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti.