Informace

Nejoblíbenější produkty

POMÁHAT PŘÍRODĚ MŮŽE KAŽDÝ

 

Nabízíme Vám ekologické desatero aneb návod, jak si zachránit planetu, návod na to, jak můžeme zmenšit ekologickou stopu, a jak pozvat život do Vaší zahrady.

 

Můžete se také přidat k některé z organizací v České republice a nebo v tropech (více ZDE).

 

Chcete dobrovolničit přímo pro ČSOP JARO Jaroměř – největší pozemkový spolek v České republice?

 

Práce dobrovolníků má pro nás, či spíše přesněji pro ochranu naší ohrožené přírody zcela zásadní význam! Naši přírodu totiž původně udržovaly v optimálně pestrém stavu před příchodem člověka přírodní procesy, jako byly hlavně přírodní požáry a pastva velkých stád divokých koní, zubrů, praturů nebo "krajinářská činnost" bobrů, kteří náruživě pečovali o četné mokřady. Když tyto přirozené procesy člověk zastavil tím, že velké býložravce včetně ohně  v přírodě vyhubil, tak to tehdy až tolik nevadilo, protože jejich úlohu převzala domácí hospodářská zvířata, řízené vypalování, ruční kosení luk a ruční práce na polích a na některých místech třeba i armáda včetně tanků. 

Teprve až v posledních poválečných letech však došlo k tomu, že zmizela nejen šetrná pastva a šetrná ruční práce na polích a loukách, ale i armáda. Práci na polích a loukách za člověka i zvířata převzaly obří, sice velmi efektivní, ale o to více likvidační stroje, které ničí půdu i spoustu živého nad jejím povrchem i pod ním, spolu s postřiky a umělými hnojivy, které naší přírodu zamořují. Lesy nahradily plantáže na dřevo, drobná pestrá políčka obří plantáže kukuřice a řepky olejky.  Příroda tak byla zatlačena na poslední místa, kam se obludné zemědělské a lesnické stroje spolu s plantážemi a postřiky zatím ještě nedostaly. Jenže právě na těchto posledních střípcích zároveň už nezřídka několik desítek let chybí původní přirozená pastva, spolu s občasnými požáry i různými přírodními kalamitami, které naši přírodu odpradávna modelovaly. A kterým jsou naše rostliny a živočichové za miliony let svého vývoje přizpůsobeny natolik, že bez nich začne naprostá většina z nich vymírat, protože s výjimkou hub a mechů naprostá většina (cca 90%) našich zvířat a rostlin potřebuje ke svému životu životodárné slunce a ne přítmí, vlhko a chlad hustých náletů několika druhů dřevin nebo agresivních trav. 

Pokud nechceme, aby vymřelo i to poslední, co nám z naší kdysi neskutečně pestré a krásné přírody ještě zůstalo, musí přírodní procesy nahradit člověk. Optimálně jen jako "Strážce velkých býložravců včetně ohně", nebo alespoň jako dobrovolný (případně i profesionální) ochránce přírody s křovinořezem, motorovou pilou, bagrem, buldozerem,...ale klidně i jen kosou, hráběmi rýčem a vidlemi v ruce. 

Naše organizace - Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř existuje již přes 30 let. Za tu dobu se u nás do praktické ochrany přírody pod naším vedením zapojilo už přes 10 tisíc (!!!)  dobrovolníků, včetně dobrovolníků z některých zodpovědných firem.

Ti všichni dobrovolně odpracovali už statisíce hodin a my jsme tak ušetřili minimálně desítky milionů korun, které jsme nemuseli shánět pro práci profesionálních ochránců přírody (které bychom nesvedli sehnat). Tím spíše, že se pak člověk shánějící prostředky nezřídka dostane do pasti, že pro samé oslovování sponzorů a dárců, ale i "grantování" za účelem shánění, vyúčtovávání a vykazování prostředků (a následné všemožné kontroly a obří míru související byrokracie), pak už nakonec málem ani na vlastní práci pro přírodu nemá skoro žádný čas a když by pak i nadále sám nepracoval dobrovolně, tak snad ani pro přírodu pořádně už nic neudělá!

Proto pokud zrovna nejste štědrý milionář až miliardář (a že takových po světě běhá co?) nebo štědrá a zodpovědná firma (ty občas nějaké jsou ale schválně - zkuste si je cvičně oslovit - kolik myslíte, že peněz seženete - to rozhodně není nic jednoduchého a samozřejmého!), přijďte nám raději sami pomoci s péči o přírodu, než abyste nám posílali peníze. Teprve až pokud je Váš čas natolik drahý, že na pomoc naší přírodě opravdu "nemáte žádný čas", posílejte tedy prosím alespoň ty peníze, nebo nám třebas darujte věci,  které už stejně nepotřebujete, a jen vám doma zabírají prostor. Tisíce našich dobrovolníků totiž dokáží ještě kupu zdánlivě nepotřebných věcí využít a my tím šetříme další šílené prostředky, které nemusíme shánět, vyúčtovávat a papírovat do úmoru.  Hráběmi, vidlemi, rýči, nebo gumáky, prkny a dalším řezivem, všemožným krmivem pro naše zvířecí pacienty, tričky které můžeme nechat potisknout a benefičně prodat počínaje, až starými ale zatím ještě funkčními auty a autobateriemi, motocykly, traktůrky, přívěsnými vozíky, traktorovým valníky, lisy na seno, bagry, nebo buldozery konče. Kompletní seznam najdete na www.JAROjaromer.cz/podpora/

Děkujeme nikoli za nás, ale za naši přírodu a všechny její zvířecí a rostlinné obyvatele!  

Všichni potenciální dobrovolníci ať nás nejlépe osloví

 
nebo alespoň tím, že se stanete našimi fanoušky na sociálních sítích nebo si od nás necháte čas od času zasílat aktuality a pozvánky na akce na pomoc přírodě. K odběru se můžete přihlásit na webu www.jarojaromer.cz.