Informace

Novinky

PrestaShop

Nejoblíbenější odměny

KAM PUTUJÍ PENÍZE?

Benefiční portál www.pomahamprirode.cz slouží k podpoře Skupiny JARO a vybraných partnerských projektů.

Činnost Skupiny JARO je mimořádně rozsáhlá, jak se ostatně můžete sami kdykoli přesvědčit nejen z našich webů a sociálních sítích, ale nezřídka ipřímo za Vašimi humny. Pečujeme dnes totiž o více jak 200 přírodovědně cenných lokalit už téměř po celé ČR, ale i v části západního Slovenska, severního Rakouska a jižního Polska. Vykupujeme a zakládáme vlastní nevládní rezervace, zachraňujeme mnohé jednotlivé druhy i populace živočichů a rostlin, obnovujeme stepi, mokřady a vodní režim krajiny, pomáháme i s ochranou tropů, a v Jaroměři provozujeme vlastní záchrannou stanici pro divoká zvířata, spolupracujeme na řadě skvělých projektů s dalšími nevládními organizacemi, vědci i soukromým sektorem a intenzivně se také věnujeme environmentální výchově a ekologicko-biologické osvětě včetně organizování mnoha populárně - vzdělávacích akcí pro nejširší veřejnost. 

I když celou řadu aktivit zajišťujeme dobrovolně nebo jen za symbolické odměny, při takto velkém záběru už není pochopitelně možné vše zajistit bez patřičných prostředků. Ty se snažíme získávat kombinací různých grantů a dotací, s prostředky získaných od našich dárců a sponzorů, kterým jsou odměnou třeba právě naše ekologicky šetrné výrobky a služby na podporu ochrany přírody.

Jak se nám (ne)daří naše cíle - tedy aktivní ochranu přírody a životního prostředí naplňovat nejpřehledněji a nejrychleji zjistíte z našich každoročních poděkování našim dobrovolníkům a dárcům, kde jsou uvedeny alespoň ty naše nejzásadnější úspěchy, ale někdy i neúspěchy.

O členech Skupiny JARO a dalších partnerských projektech, se dozvíte více z jednotlivých webových stránek, ke kterým se proklikáte ZDE.