Informace

Nejoblíbenější produkty

ŽIVÁ ZAHRADA - TO JE ZAHRADA PRO ŽIVOT

Se zvyšující se životní úrovní a ve snaze přiblížit se západním zemím si valná část obyvatel začíná měnit rodinná políčka, zeleninové záhony a ovocné sady na okrasné zahrady. Mnohdy však bohužel na úkor estetiky a vkusu.

Masové výsadby stříhaných živých plotů ze zeravů (neboli tůjí, či “chvojek”) a chaoticky rozmístěné, většinou stálezelené dřeviny, které trčí v pečlivě stříhaných “anglických” trávníčcích, můžeme nyní stále častěji pozorovat jak na předměstích větších měst, tak už i na vesnicích. Takováto zahrada zvláště pro některé ze synatropněji žijících živočichů má sice větší význam než původní záhon s okurkami pravidelně ošetřovaný fungicidy, insekticidy a herbicidy, ale domníváme se, že lze vše udělat daleko lépe.

Chtěli bychom lidem ukázat, že zahrada každého z nás může být daleko přitažlivější, pestřejší a rozmanitější, než současné často viditelné kombinace smrků pichlavých (”stříbrňáků”) s jalovci, zlatými cypřišky a škumpou. Hlavně se však drobnými zásahy může stát zahrada i důležitým útočištěm některých našich planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a to bez újmy na její estetické působivosti! Ba právě naopak. Jedině zahrada, kde zpívají ptáci, voní bylinky, šumí listí, zahrada kde nad jezírkem poletují vážky a po skládané zídce se prohánějí střevlíci a ještěrky je tím pravým místem odpočinku!

Proto jsme se rozhodli zahájit projekt, jehož cílem je nový trend v budování okrasných zahrad, které mohou být současně vkusné oázy klidu a odpočinku pro své majitele zároveň ale i oázami života naší přírody. Věříme, že se najdou lidé, kteří touží po takovýchto zahradách a naším úkolem je především poradit těmto lidem, jakým způsobem si to na zahradě zařídit, aby výše uvedené podmínky splňovala.

 

Pokud bude mít někdo zájem, můžeme mu i takovouto zahradu pochopitelně nejen naprojektovat, ale i pomoci zrealizovat.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Další odkazy:

Živá zahrada (soutěž ČSOP)

Ekozahrady.com (zahrady dle zákonů přírody)

Zahrady s přívlastkem přírodní (Enwiweb.cz)