Informace

Novinky

Nejoblíbenější odměny

Doporučená (nezávazná!) pravidla a další bližší informace pro šíření WC ochranářské výzvy:

WC výzva by se sice, jak už název napovídá, měla šířit zejména po WC institucích, které se alespoň okrajově dotýkají ochrany přírody. Nejprve na území ČR, později snad i Slovensku a v Polsku, ještě později po celé Evropě a snad i jinde (pochopitelně v zahraničí vždy v jazykově i věcně upravených mutacích).

Šíření by měli zajišťovat lidé z progresivnějšího křídla ochrany přírody a to buď oficiálně (tzv. WC aktualizátor), anebo neoficiálně (tzv. WC agent) a to na k tomu vhodných WC kabinkách (tzv. WC bod, místa s mutací v angličtině tzv. WC point) ochranářsky “důležitých” úřadů – zejména na správách Národních parků a CHKO, střediscích AOPK, krajských a městských úřadech, ale i v záchranných stanicích a ekocentrech, přírodovědeckých fakultách, atd.

Budeme ale pochopitelně rádi i za (masové) šíření všude tam, kde to uznáte za vhodné a potřebné, a to ať už v tištěné či digitální podobě. A to nejméně do doby, dokud informace z WC výzvy dostatečně “neprosáknou” napříč celou ochranářskou obcí a nezačnou se z teorie šířit do ochranářské praxe. Současně s WC výzvou doporučujeme šířit i jednotlivá čísla internetového časopisu Fóra ochrany přírody, kde je rovněž pravidelně zveřejňována řada důležitých informací.

Jednotlivé pasáže budou zveřejňovány na webu a na sociální síti postupně v +- pravidelných intervalech. Jedno ucelenější téma  cca 1 x 14 dní (měsíc?). Stejný interval proto doporučujeme i pro zveřejnění na vnitřní straně dveří (případně zdí pokud jsou dveře příliš daleko pro “pohodlné” čtení ze záchodového prkénka WC. WC agenti ale umísťují výzvu na vhodná místa kdykoli k tomu mají vhodnou příležitost, zejména pak když se na WC některé instituce dostanou “nepozorovaným” způsobem. Správný WC agent má jednotlivá vydání vždy při sobě ;).

Optimální je umístění ve výši očí s využitím lepidla na papír, izolepy, provázku, případně nějakým kreativnějším způsobem (nejosvědčenější metody instalace, které nejlépe odolávají tlaku horlivých WC úklidových služeb, prosím sdílejte na sociální síti WC výzvy). Na webu PomahamPrirode.cz bude možné zakoupit dřevěný zásobník na jednotlivé listy WC výzvy pro ty, kteří její zveřejňování myslí opravdu vážně a jsou ochotní místo/a s WC výzvou pravidelně udržovat a přidávat nová vydání.

Pokud se Vám oficiálně či “neoficiálně” podaří WC výzvu umístit (nebo aktualizovat) na některém vhodném (a zejména pak obzvláště vypečeném) místě, informujte nás o tom prosím na sociální síti, nebo diskrétněji na JAROjaromer(zavináč)seznam.cz

Časem bychom chtěli vytvořit na webu mapu WC bodů (později i WC pointů), kde jsou jednotlivá vydání WC výzvy pravidelně či nepravidelně zveřejňována. Reakce, jaké vyvěšení WC výzvy vyvolá na Vašem (nebo cizím) pracovišti, prosím rovněž sdílejte na sociální síti WC výzvy – veškeré informace pak později zúročíme při prosazování WC myšlenky v zahraničí. Případně je posílejte na náš e-mail s tím, že pokud je odešlete tímto neveřejným způsobem tak je budeme považovat za důvěrné a diskrétní a bez souhlasu autora je nebudeme šířit dál ani zveřejňovat. Stejně tak i případné pokusy o domluvu s vedoucími institucí (např. aby WC výzvu na svých WC bodech tolerovali) budeme činit až teprve potom, co nám tento postup odsouhlasí WC agent nebo WC aktualizátor.

Postupně budeme zpracovávat další důležitá témata ochrany přírody a životního prostředí, která budeme postupně zveřejňovat také na webu a sociální síti. Postup je zhruba tento – základní rukopis připravují členové a příznivci (tzn. včetně lidí z akademických kruhů) ochranářské skupiny JARO, kteří si jej vzájemně nějaký čas připomínkují. V druhé fázi je každá nová pasáž WC výzvy neoficiálně a v “utajení” zaslána vybraným nejprogresivnějším a zároveň odborně nejzdatnějším pracovníkům státní ochrany přírody. Teprve pak je nová pasáž WC výzvy zveřejněna na webu a sociální síti a jednotliví WC aktualizátoři a WC agenti ji začínají tisknout a instalovat na jednotlivé WC body.

Pokud WC s WC výzvou nějak tématicky vyzdobíte (např. vyzdobení stěn fotografiemi či plakáty živočichů či rostlin, které je ve vašem okolí vhodné chránit, nebo dokonce třeba přírodní dekorací obohacenou o dermoplastické  preparáty (“vycpaniny”) živočichů, a budete nás o své kreativitě informovat na sociální síti WC výzvy, budeme jedině rádi.

Texty, které pro WC výzvu vzniknou, budeme později upravovat a zestručňovat tak, aby se daly využít k “jemné verzi” WC výzvy. Tato bude určena nejširší veřejnosti a tím pádem k umísťování do restaurací, na městské úřady, gymnázia, vysoké školy s nepřírodovědeckou tématikou apod.

Vše je zatím ve stádiu pokusu a vývoje – výše uvedená doporučovaná pravidla se mohou postupně měnit v reakci na situace, které budou nastávat v praxi (proto zcela nutně potřebujeme, abyste nás informovali o negativních i pozitivních zkušenostech).

Každopádně předem děkujeme všem, kteří v tom jedou s námi. Snad nedopadneme jako ti, kteří před pár lety šířili “samizdat” a podepisovali Chartu 77 ;).

Za celý kreativní WC tým vrchní fekálman David Číp.