Jak by měla vypadat vhodná budka pro ptáky a čeho se naopak vyvarovat

Hnízdní budka musí splňovat řadu požadavků. Mezi nejdůležitější patří její kompaktnost, ochrana hnízdících ptáků před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před útoky nejrůznějších predátorů. Nesmí ptáky také nijak ohrožovat, ať už svým technickým stavem nebo způsobem umístění. Konečně, musí vyhovovat svými rozměry a konstrukcí druhům, o jejichž usídlení máme zájem. Zkrátka musí ptákům nabízet výhodné a bezpečné místo pro zahnízdění a vyvedení mláďat. Takové budky potom ptáci vyhledávají a často i upřednostňují před přirozenými dutinami – jsou opravdovým příspěvkem k ochraně ptactva. Naopak pokud má budka konstrukční nebo jiné vady či je snadno přístupná predátorům, může se stát pro ptáky spíše pastí.

Materiál

Co se stavebního materiálu týče, jednoznačně nejlepší je dřevo. Budka může být vyrobena jak z prkýnek, tak třeba z vydlabaného špalku. Dřevo má optimální tepelně izolační vlastnosti i prodyšnost pro vodní páry a dřevo je materiálem snadno dostupným.

Sbíjené prkenné budky se vyrábějí z prken o minimální tloušťce 2 cm, která zaručují dostatečnou izolaci i trvanlivost budky. Nejvhodnější jsou prkna na vnější straně ohoblovaná, popř. i nalakovaná – budka lépe odolává povětrnostním vlivům a stěžuje přístup predátorů k vletovému otvoru. Vnitřní strana prken musí být naopak drsná, nehoblovaná, aby hnízdící ptáci i jejich mláďata mohli z budky bez problémů vylézt. Nehoblované prkno si navíc lépe vyměňuje vodní páry s okolním vzduchem, takže je v budce stále ideální vlhkost.

budka dřevěná budka dřevěná

Předností kmenových budek je jejich přirozený vzhled a menší nápadnost, což chrání budku před nežádoucím zájmem predátorů i člověka. Nevýhodou je značná pracnost jejich výroby nebo velká hmotnost. Na druhé straně přirozený vzhled budky může přilákat některé druhy, které nemají příliš velkou důvěru k umělým hnízdním dutinám, např. holuba doupňáka, sýkoru lužní či sýkoru babku.

Další možností jsou budky dřevocementové. Velkou předností je zejména jejich několikanásobně delší životnost, neboť lépe a déle odolávají povětrnostním vlivům i útokům ze strany strakapoudů a veverek. S tím také souvisí jejich větší bezpečnost pro hnízdící ptáky i pro jejich snůšky a mláďata.

budka kmenová budka dřevocementová

Plastové budky mají řadu výhod i nevýhod. Výroba takových budek je ve velkých sériích laciná a jednoduchá, budky jsou trvanlivé, lehké a snadno se přemisťují a vyvěšují. Predátoři se do nich téměř nedostanou a hnízdící ptáci jsou z tohoto hlediska v bezpečí. Velkým problémem plastových budek je jednak jejich malá, resp. téměř nulová prodyšnost, která vede ke srážení vodních par na vnitřních stěnách, a dále velké teplotní výkyvy.

U nás se ve velkém množství používají zejména otevřené budky a hnízda vyrobené ze starých kanystrů, určené nejčastěji pro poštolky a některé druhy sov.

budka pro poštolku hnízdo pro kalouse plastová budka nevhodná

Někdy se můžeme setkat i s budkami vyrobenými z různých jiných materiálů, např. z plechu, keramiky či porcelánu, lepenky apod. Tyto materiály se však vyznačují špatnou tepelnou izolací a malou prodyšností. Pro hnízdění ptáků jsou naprosto nevhodné a jejich použití je nutné se vyvarovat! Jiné materiály, jako třeba vydlabaná tykev, sololit nebo sláma, jsou zase málo odolné vůči vnějším vlivům i útokům predátorů.

Vzhled

Bohužel stále častěji (a zejména na internetu…) se setkáváme s budkami, které nejen že jsou vyrobené ze zcela nevhodných materiálů, ale i svým vzhledem, především jásavými barvami či bizarním tvarem, jasně říkají „Pozor ptáku, sem raději nelez!“ Vhodná ptačí budka musí co nejlépe splynout s okolní přírodou. Měla by mít jednoduchý tvar a nenápadnou barvu. Ideální je v tomto směru budka vyrobená z kusu kmene nebo z nelakovaných prken. Chceme-li prodloužit životnost budky, můžeme použít bezbarvý či hnědý lak nebo impregnaci a opatřit stříšku budky lepenkou, která chrání budku a ptáky před vlivy deště.

Praktičnost konstrukce

Konstrukce budky by měla být co nejjednodušší, měla by být bezpečná pro ptáky, měla by je chránit před predátory a umožňovat pravidelné kontroly a čištění budek. Budka tedy musí být vyrobena z kvalitního materiálu, pevná, dobře připevněná ke stromu či zdi a otevíratelná.

Ochrana před predátory

Život ptáků rozhodně není tak idylický, jak si možná představujeme. Číhá na ně nejedno nebezpečí, jedním z nejzásadnějších jsou jejich přirození predátoři, zejména kuny, strakapoudi a jiní šplhavci a v okolí lidských sídel i kočky. Proto by budka měla být konstruována tak, aby znemožňovala těmto zvířatům se do budky dostat.

Základem je odolný materiál použitý při výrobě a správná velikost a umístění vletového otvoru. Otvor musí být dostatečně vysoko, aby např. kočka nemohla tlapkou vytáhnout mládě z hnízda. Velikost otvoru musí být přizpůsobena určitému druhu či skupině druhů ptáků.

Dále může být budka opatřena tzv. antipredační zábranou. Jedná se o takové konstrukční řešení, které brání predátorům se do budky dostat nebo do ní strčit tlapku. Jsou to zejména různé vnitřní i vnější nástavby, které prodlužují vletový otvor až na jakýsi tunýlek nebo systém na sebe kolmých průchodů, nebo znemožňují přístup k vletovému otvoru. Proti strakapoudům, kteří se do budky dostávají rozšiřováním vletového otvoru, se používá plechová ochrana otvoru.

budka s chodbičkou budka s tunýlkem

Konečně, zapomeňme na přistávací bidýlka a plošinky v okolí vletového otvoru, které jednak ptáci vůbec nepotřebují, jednak naopak usnadňují predátorovi přístup k budce.

Další velkou hrubkou je umisťování budek na nevhodných místech stromu – v hustých větvích, kam se predátor snadno dostane a budka je pro něj dobře dostupná.

budka nevhodně umístěná budka po útoku strakapouda

Použitá literatura:

Zasadil P. a kol. 2001. Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Praha: Český svaz ochránců přírody. 136 s. Metodika ČSOP č. 20.

Zpět

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář