O nás

ČSOP JARO JAROMĚŘ

motto: „Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem více, než kdybychom se o to nikdy nepokusili“ (Sir Peter Scott, 1962)

Základní organizace 46/04 Českého svazu ochránců přírody JARO je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit a populací.

Český svaz ochránců přírody JARO zajišťuje:

Od roku 1998 provoz Záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy, včetně realizace záchranných transferů ohrožených populací živočichů. Ročně Stanice poskytuje péči více jak 450 poraněným živočichům, z toho přes polovinu po vyléčení navrací zpět do volné přírody.

logo logo

Osvětu a propagaci v oblastech environmentálního vzdělávání a ekologie

logo logo

Péči o téměř 300 ha přírodně cenných ploch na více jak 110 lokalitách zahrnutých do našeho Velkojaroměřského pozemkového spolku (největší pozemkový spolek v ČR)

logo logo

Výzkum a ochranu ohrožených živočichů a rostlin

Úzkou spolupráci se subjekty státní ochrany přírody i dalšími organizacemi zabývajícími se ochranou přírody

Proč nakupovat právě u nás? Pomůžete tím české přírodě

Nosným pilířem našich aktivit na ochranu přírody (více na www.jarojaromer.cz) je dobrovolná práce. Ochrana přírody u nás vždy stojí na prvním místě a dlouhodobý nedostatek financí na aktivity v ochraně přírody jsme dlouhá léta považovali za relativně „druhořadý problém“, který se dá vykompenzovat mj. právě vyšší mírou dobrovolné práce. Bohužel však snahy některých politiků na Ministerstvu životního prostředí o likvidaci české ochrany přírody spolu se sériemi úspor, kdy ochrana přírody patří k oblastem, kde se vždy šetří nejvíce, jsou pro nás již natolik fatální, že i přes maximum dobrovolné práce přestáváme být schopni celou řadu aktivit zajišťovat. Týká se to např. provozu záchranné stanice, péče o přírodovědně cenná území či konkrétních kroků na ochranu nejohroženějších lokalit a populací. Z výše uvedených důvodů Vám proto nabízíme služby, jejichž objednáním pomůžete přírodě hned nejméně třikrát:

1) všechny naše nabízené služby a produkty pomáhají přírodě, ať už přímo (praktická péče) či nepřímo (osvěta o možnostech pomoci přírodě),

2) minimálně 15, často však i více než 50 % z ceny, kterou zaplatíte za naše výrobky či služby, putuje vzápětí na ochranu přírody – na péči o zraněné živočichy, přírodovědně hodnotná území České republiky a Slovenska a další konkrétní kroky na podporu divoké přírody,

3) získané prostředky jsou často použity na pořízení základních pomůcek (např. nářadí) pro dobrovolníky, díky čemuž se odvede za stejný obnos daleko větší množství práce, než jaká by se odvedla v „komerční“ sféře. Navíc nám pomůžete překlenout nynější krajně nepříznivé období a zachovat tak aktivity na ochranu přírody, čímž spolu pomáháme přírodě nejen dnes, ale už i v budoucnosti.

A ke všemu hřejivý pocit, že nejméně třikrát pomáháte dobré věci, rozhodně není k zahození!!

logo logo

Chtěli byste nás podpořit finančně?

Číslo účtu u Č. spořitelny 33553322/0800, variabilní symbol 4604, sbírka je povolena Magistrátem města Prahy.

Je možné zaslat dárcovskou SMS (DMS), jejíž cena je 30,- Kč (stanice obdrží 27,- Kč) ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI JAROMER na číslo 87 777. Nově je možné nechat automaticky zasílat DMS každý měsíc v průběhu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI JAROMER na číslo 87 777.

Mnohokráte děkujeme za vaši podporu!

Naši partneři a hlavní sponzoři:

logo – hlavní partner JARO Jaroměř

logo

logo

logo – město Jaroměř

logo – město Hradec Králové

logo – město Rtyně v Podkrkonoší

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo

logo – podpora projektu Východočeská Sahara

Další dárce a partnery najdete zde.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář