Kam směřují vaše peníze

Kam směřují vaše peníze

Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří podporují naši činnost.
Podívejte se, co se nám povedlo v posledních letech zde.

Rok 2012

V roce 2012 jsme za peníze získané prodejem našeho zboží zcela pokryli náklady na zajištění dvou pracovně – vzdělávacích akcí dobrovolníků z ČR na západním Slovensku, kde se nám díky tomu podařilo na jaře vyčistit nezanedbatelnou část přírodní památky Krivoklátská tiesňava a přírodní rezervace Krasín od náletových dřevin, v létě jsme posekali nejcennější plochy v PR Borotová a PR Beckovské Skalice. Tímto počinem jsme (jste) pomohli udržet a zlepšit podmínky pro přežití vzácných druhů živočichů i rostlin včetně např. krásného, kriticky ohroženého motýla – jasoně červenookého – fotky z těchto akcí je možné si prohlédnout ve fotogalerii na www.jarojaromer.cz.

Další lokality, o které jsme se mohli začít starat díky vašim příspěvkům, byly NPR Pouzdřanská step na jižní Moravě (kde v současnosti není možné získat peníze na management z jiných zdrojů), dvě lokality modráska černoskvrnného v okolí Vranové Lhoty nedaleko a několik dalších, které se nám díky vám podařilo zaopatřit!

Další prostředky získané poskytováním našich služeb a výrobků pak byly využity na nákup krmiva, PHM a zajištění výpomoci na záchranné stanici v Jaroměři, dále taky např. na zakoupení dalšího řeziva na výrobu ptačích budek.

Děkujeme všem kteří s námi pomáhají přírodě!

Rok 2013

Z výtěžku prodeje našich služeb a výrobků jsme úplně, nebo alespoň částečně (zbývající část pak uhradili ze svých soukromých financí naši členové a příznivci a částečně i grant na ochranu plazů ve výši 30 000,- Kč) uhradili náklady jako zejména potraviny pro dobrovolníky, cestovné, spotřební materiál, nářadí, pohonné hmoty, cestovné, služby,… praktickou péči na níže uvedených lokalitách:

Slovensko

Vršatské Podhradie – Přírodní rezervace Vršatec, pokosení a odklizení travní hmoty a likvidace náletů včetně injektáže dřevin (plocha zásahu přes 1 ha).

Lúka/Hrádok – Tematín – Národní přírodní rezervace a Evropsky významná lokalita Tematínská lesostep, pokosení a odklizení travní hmoty, vyřazených borovic a likvidace náletů včetně injektáže dřevin (plocha zásahu přes 1,5 ha).

Polsko

Zieleniec – bývalý Kamenolom, likvidace náletů na ploše 0,05 ha.

Česká republika

Pouzdřany – NPR Pouzdřanská step – Kolby (okr. BV), pokosení a odklizení travní hmoty na ploše cca 2,5 ha.

Velký Vřešťov – Západní stráně Hořečky (TU), ručně jsme provedli mozaikovitou údržbu trvalých travních porostů. (cca 0,387 ha).

Část lokality Červená Třemešná – obec (JC) jsme ručně mozaikovitě pokosili s odklizením biomasy (plocha zásahu na 0,655 ha).

Na lokalitě Velichovky – teplomilná stráň (NA) jsme ručně provedli mozaikovitou údržbu všech trvalých travních porostů (zásah na ploše 0,627 ha).

Na části lokality Bezník/Luka – Přírodní památka Homolka (JC) jsme provedli údržbu prosvětlených ploch (cca 0,1 ha).

Zhruba polovinu lokality Spyta – Rousín, teplomilné stráně Spytské keře (NA) jsme mozaikovitě pokosili a odstranili biomasu na ploše 0,11 ha.

Celou plochu lokality Rzy/Dlouhé – údolí Olešenky, mokřadní louka Máje (NA) jsme pokosili kosou a odklidili biomasu (zásah proběhl na ploše 0,3 ha).

Celou plochu lokality Mezilesí, mozaika vlhkých a mezofilních luk (NA) jsme mozaikovitě pokosili a odklidili biomasu (zásah proběhl na ploše 0,615 ha).

Cca 50 % trvalých travních porostů lokality Záboří – mezička (TU) jsme mozaikovitě pokosili s následným odklizením biomasy. Vhodný management tak proběhl na ploše 0,75 ha.

Celou plochu lokality Tůmovka (Horní Žďár)/Nová Ves/Albrechtice nad Orlicí – písčiny podél trati (RK) jsme zajistili likvidací náletů a pokosením a odklizením travní hmoty na ploše 0,18 ha.

Celou plochu lokality Polní Chrčice/Dománovice/Žehuň – loučka pod lesem (NB) jsme zajistili likvidací náletů a pokosením a odklizením travní hmoty na ploše 0,13 ha.

Celou plochu lokality Kocléřov – teplomilná stráň (TU) jsme zajistili likvidací náletů a pokosením a odklizením travní hmoty na ploše 0,45 ha.

Kamenolom Ferdinandov (TU) – celou plochu lokality jsme pokosili a odklidili biomasu a lokálně strhli terén (zásah proběhl na ploše 0,745 ha)

Bříství – teplomilná stráň Břístevní hůra (KO), pokosení travní hmoty a likvidace náletů na ploše 0,125 ha.

Dlouhopolsko – slatinné louky za Dlouhopolským rybníkem (NB), pokosení travní hmoty včetně rákosin na ploše 0,15 ha.

Žehuň/Polní Chrčice – teplomilný sad Kozí Hůra (NB), pokosení travní hmoty a likvidace náletů na ploše 0,055 ha.

Brod nad Labem – Ještěrčí stráň, teplomilné stráně a pastviny (NA), likvidace náletů a letní a podzimní rotační pastva (jarní zajištěna z jiných zdrojů) na ploše 8,334 ha.

Čejč/Kobylí – Kobylská skála (HO/BV), pokosení a odklizení travní hmoty a likvidace náletů (akát a pajasan) na ploše 0,2 ha.

Zboží/Žireč/Dvůr Králové – Hrubá luka (TU), pokosení a odklizení travní hmoty na ploše 0,22 ha.

Péče o celou řadu (několik desítek) dalších lokalit, stejně jako dalších ploch na výše uvedených lokalitách, jsme už zajišťovali z jiných zdrojů.

Dále byly ještě prostředky z prodeje našich služeb a výrobků využity alespoň z části na provoz a rozvoj Záchranné stanice Jaroměř.

 

Rok 2014

Část prostředků byla využita na zajištění provozu záchranné stanice Jaroměř, zejména na nákup krmiva, PHM a zajištění výpomoci na záchranné stanici v Jaroměři.

Dále jsme úplně, nebo alespoň částečně (zbývající část pak uhradili ze svých soukromých financí naši členové a příznivci a částečně nám pomohl  i grant na ochranu plazů a příspěvek Společnosti na ochranu motýlů) uhradili náklady na odbornou péči o přírodovědně mimořádně cenné lokality uvedené v seznamu níže. Jednalo se zejména o pokrytí nákladů jako jsou potraviny pro dobrovolníky, cestovné, spotřební materiál, nářadí, pohonné hmoty, služby,..

Na těchto lokalitách se snažíme vytvářet co nejvhodnější podmínky pro volně žijící živočichy i plané rostliny. Je nesmírně důležité aby divoce žijící živočichové našli v krajině dostatek míst kde bude spousta pestré rostlinné u živočišné potravy, úkrytů, zimovišť, líhnišť, napajedel, mokřadních i vodních ploch. A přesně o tuto vizi se snažíme na níže uvedených místech:

 

Na lokalitě Velký Vřešťov – Západní stráně Hořečky TU jsme ručně provedli mozaikovitou údržbu trvalých travních porostů. (cca 0,387 ha).

  • Část lokality Červená Třemešná – obec JC jsme ručně mozaikovitě pokosili s odklizením biomasy (plocha zásahu na 0,655 ha).
  • Celou plochu lokality Rzy/Dlouhé – údolí Olešenky, mokřadní louka Máje NA jsme pokosili kosou a odklidili biomasu (zásah proběhl na ploše 0,3 ha).
  • Cca 50 % trvalých travních porostů lokality Záboří – mezička TU a zahrady jsme mozaikovitě pokosili s následným odklizením biomasy, zbývající část rotačně přepasena smíšeným stádem ovcí a koz. Zajistili jsme i údržbu zídek pro plazy.
  • Celou plochu lokality Polní Chrčice/Dománovice/Žehuň – loučka pod lesem NB NA (jsme zajistili likvidací náletů a pokosením a odklizením travní hmoty na ploše 0,13 ha.
  • Celou plochu lokality Kocléřov – teplomilná stráň TU NA jsme zajistili likvidací náletů a pokosením a odklizením travní hmoty na ploše 0,2 ha.
  • Celou lokalitu Pěčín – Keprtova stráň RK, jsme pokosili a poodklízeli a zajistili likvidac náletu, celkem na ploše 0,1 ha
  • Dvořisko/Choceň/Sruby – Srubské mokřiny OU, pokosení travní hmoty a likvidace biomasy na části lokality na ploše 0,2 ha
  • Říčky – teplomilná stráň, pokosení travní hmoty a odklizení biomasy na části lokality na ploše 0,1 ha

Kamenolom Ferdinandov TU, celou plochu lokality jsme pokosili a odklidili biomasu a lokálně strhli terén (zásah proběhl na ploše 0,745 ha)

    Žehuň/Polní Chrčice – teplomilný sad Kozí Hůra NB, pokosení travní hmoty a likvidace náletů na ploše 0,055 ha

           Bříství – teplomilná stráň Břístevní hůra KO, pokosení travní hmoty a likvidace náletů na ploše 0,125 ha

 Přerov nad Labem – Přerovská hůra NB, pokosení travní hmoty a likvidace náletů na ploše 0,65 ha

 BVVP Milovice – část Traviny NB, pokosení travní hmoty a likvidace náletů na ploše cca 1 ha

 BVVP Milovice – část Pozorovatelna východ NB, pokosení travní hmoty na ploše cca 0,1 ha

Čejč/Kobylí – Kobylská skála HO/BV, na lokalitě zajistil po našem svolení díky podpoře z PPK pastvu stádem ovcí místní zemědělec. My jsme proto jen zajistili v předjaří pokosení a odklizení travní hmoty a pokračovali v likvidaci náletů (akát a pajasan) na ploše cca 0,1 ha

 Dlouhopolsko – slatinné louky za Dlouhopolským rybníkem NB, pokosení travní hmoty včetně rákosin na ploše 0,35 ha

 

 Péče o přírodu na Slovensku (likvidace náletových dřevin, kosení travní hmoty a odklizení biomasy, pastva smíšeného stáda ovcí a koz) na celkové ploše 0,8 ha a to na těchto třech lokalitách:

 

Mikušovce – bývalý kamenolom a pastviny

Lúka/Hrádok – Tematín – Národní přírodní rezervace a Evropsky významná lokalita  Tematínská lesostep

 

 Přírodovědně cenných lokalit v naší péči je podstatně více, ale výnos z našeho e-schopu (zatím) bohužel nedokáže ze 100% pokrýt ani náklady na údržbu těch několika výše uvedených. Nicméně v kombinaci s prací dobrovolníků, dary či granty to už zajistit zvládáme, byť nezřídka s vypětím všech sil a skřípěním zubů ze strany některých našich rodinných příslušníků. Podstatné je seznam aktivně udržovaných lokalit (bez adekvátní péče by mnohé z nich zanikly a nebo by se alespoň pro většinu živočichů a rostlin staly „neobyvatelné“) by bez výnosu z tohoto obchodu byl podstatně kratší, tedy pokud byl vůbec nějaký.

 

Poslední  část výtěžku z prodeje našeho zboží a služeb jsme ještě využili na podporu vzniku lokálních ochranářských organizací – jakých si našich poboček – ČSOP Morava, ČSOP Arion Olomouc, ČSOP Pardubice a ČSOP Podještědí. Pokud se nám je podaří probudit k samostatnému životu, měla by aktivní ochrana nejcennějších lokalit probíhat ještě efektivnějším způsobem než doposud.

 

Pomozte nám ochránit další přírodní hodnoty – přispějte dobrovolnou prací, finančním příspěvkem či objednáním našeho zboží a služeb. Děkujeme! Bližší informace naleznete na www.jarojaromer.cz/spolek.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář