SKUPINA JARO A PARTNERSKÉ PROJEKTY 

Pomozte s námi pomáhat přírodě v naší krásné České republice.

 

ČSOP JARO Jaroměř

je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit. Mimo to se intenzivně věnují environmentální osvětě a výchově, ale i dalším aktivitám jako je např. výstavba a provoz Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Jaroměři, hájení ochrany přírody ve správních řízeních, výzkum a realizace projektů na ochranu i méně vzácných přírodních fenoménů (např. záchranné transfery obojživelníků, hloubení nádrží pro rozmnožování obojživelníků, péče o hnízdiště či rozšiřování nových hnízdních příležitostí pro čápy bílé i černé, ledňáčky říční, břehule říční, skorce vodní, holuby doupňáky, sovy, drobné pěvce, ochrana netopýrů, budování líhnišť a zimovišť pro plazy a ježky, výzkum raka říčního a raka kamenáče, mapování a opětovný návrat krajových odrůd ovocných dřevin, až po např. aktivity jako je péče o studánky, zřizování a provoz naučných stezek, výstav o přírodě atd.).

 

ČSOP Arion, 

jejichž posláním se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a ekologická výchova a osvěta veřejnosti.

 

ČSOP Morava

 se stará o lokality převážně na území jihomoravského kraje. Důležitou součástí jejich práce je i komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.

 

Pražská pastvina 

chce zachránit louky a stepní společenstva v okolí Prahy, kterým chybí potřebná péče. Zachraňují kytky a motýly pastvou. Budují komunitu lidí, kteří chodí ke kozám relaxovat, pomáhají při práci.

 

ČSOP Podještědí,

jejichž posláním je praktická ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. Do všech těchto tří koutů můžete dohlédnout právě z místní dominanty – Ještědu.

 

ČSOP Pardubice

s cílem péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Starají se o lokality převážně na území pardubického regionu. Důležitou součástí je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.

 

Ptačí park Josefovské louky

je jedinečný projekt, který má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.


Východočeská pobočka ČSO

s působností na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Poslání VČP ČSO spočívá především v organizo­vání činností, které mají za cíl ochranu a výzkum ptáků a jejich populari­zaci. V současné době má VČP ČSO téměř 200 členů převážně z východních Čech, ale i z dalších částí republiky.

 

Česká krajina 

s cílem ochrany biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.

Centaurea 

je sdružení pro monitoring a management krajiny. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na ochranu přírody - především na realizaci vhodných způsobů hospodaření na biologicky cenných lokalitách, výzkumnou činnost a aplikaci vědeckých výstupů do praxe, invazní rostliny a osvětu. Naše působnost je zaměřena především na Pardubický kraj a okolí, dále  kraje Hradecký, Jihočeský, Středočeský a Vysočina.

 

Společnost pro ochranu motýlů 

je zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky. Shromažďují informace a poznatky týkající se ochrany motýlů a příbuzné problematiky a zprostředkováváme je odborné i laické veřejnosti a institucím.

 

Česká společnost ornitologická 

je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

 

A Rocha 

je mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. Mezi cíle patří spojovat jednotlivce i skupiny lidí do křesťansko-ekologických aktivit,  budovat síť ekologických skupin a malých „zelených buněk“ při lokálních farnostech, sborech a církvích,  vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí a mnoho dalších.ZAHRANIČNÍ PARTNERSKÉ PROJEKTY

Pomozte s námi pomáhat přírodě i v zahraničí.

 

Česká Koalice proti palmovému oleji a celosvětová koalice Palm Watch Oil International

jejichž hlavním cílem je nejen definitivně skoncovat s neudržitelnými způsoby průmyslového pěstování a výroby palmového oleje, tedy novodobé metly tropů, ale i následné řešení i dalších navazujících celosvětových problémů, které se mohou řešit pouze jediným možným způsobem. Provázanou spoluprací na zodpovědném a trvale udržitelným způsobu produkce, výroby a distribuce zboží i služeb na celé naší Planetě.

 

Zátoka nosatých opic

přispívá k ochraně opic kahau nosatých a k záchraně ekosystému v Balikpapanském zálivu v indonéské provincii Východní Kalimantan na ostrově Borneo. Cílem hnutí je zachránit prales při pobřeží, který je domovem jedinečných živočišných druhů. Patří k nim nejen nosaté opice, ale i mořské panny – vzácní dugongové, delfíni orcely tuponosé, levharti obláčkoví, orangutani, medvědi malajští, mořské želvy – karety obrovské, největší krokodýli světa –  krokodýli mořští, nádherní bažanti bornejští, kteří nežijí nikde jinde na světě, dráčci létaví a spousty dalších. Cílem je i uchování tradičních rybářských komunit, protože obživa jejich obyvatel závisí na zachování tohoto ekosystému.

 

Mořské želvy

… pomáhají zefektivnit ochranu mořských želv a redukovat nelegální prodej produktů z želv (masa a vajec určených ke konzumaci a želvoviny, z níž se vyrábějí především šperky). Zaměřují se hlavně na JV Asii a Indonésii. Snahou v ČR je zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech minimalizace negativních vlivů.

 

Derbianus Conservation

při České zemědělské univerzitě v Praze byl založen skupinou odborníků z Institutu tropů a subtropů (nyní Fakulta tropického zemědělství), angažujících se v programu na záchranu kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu. Členové spolku se záchraně tohoto ohroženého sudokopytníka věnují již řadu let a zaznamenali doposud výrazné úspěchy.

 

Kukang

 je indonéský název pro chráněný druh poloopice outloně váhavého Nycticebus coucang. Cílem programu je ochrana tohoto druhu v Indonésii, se zaměřením na oblast severní Sumatry, kde se tento druh přirozeně vyskytuje. Podle zákona je jakékoli obchodování s tímto druhem zakázáno, ale přesto je to jeden z nejvíce obchodovaných druhů savců v Indonésii vůbec, který je prodáván převážně jako domácí „mazlíček“. Ostatní hrozby, jakými jsou ztráta životního prostředí a vybíjení jako škůdců zemědělských plodin, jsou v jejich případě zastíněny právě intenzivním ilegálním obchodem.

 

Save-elephants
 
usilují o rozšíření povědomí a probíhající sloní katastrofě mezi veřejnost a vyzývají lidi, aby v rámci svých možností ochraně slonů pomohli. Poptávka po sloních klech zejména v Číně žene cenu slonoviny na černém trhu závratně vysoko. Stávající tempo zabíjení může slony vyhubit v naprosté většině Afriky v horizontu deseti let…

 

Kedjom-keku,

… jejichž název je odvozen od názvu kamerunského domorodého kmene, který v překladu znamená “Lidé z lesa”. Les však na kamerunském severozápadě už skoro není, a proto usilují o záchranu horského mlžného lesa a snaží se tak, aby název místního kmene opět nabyl na ztraceném významu. Horský mlžný les na severozápadě Kamerunu v oblasti Bamenda Highlands je pro svou úrodnější půdu i životu příznivé klimatické podmínky pod velkým tlakem místních. Proto patří mezi nejrychleji mizející biotopy na světě. Les je přitom důležitým (jediným) zdrojem pitné vody a domovem stovek endemických druhů organizmů včetně nejohroženějšího poddruhu šimpanze Pan troglodytes ellioti.