Pomozte s námi pomáhat přírodě v naší krásné České republice.

Přidejte se, zde je několik typů: 

- ČSOP JARO Jaroměř je jednou z největších a nejaktivnějších východočeských nevládních organizací zaměřených na aktivní ochranu biologicky hodnotných lokalit. Mimo to se intenzivně věnují environmentální osvětě a výchově, ale i dalším aktivitám jako je např. výstavba a provoz Záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Jaroměři, hájení ochrany přírody ve správních řízeních, výzkum a realizace projektů na ochranu i méně vzácných přírodních fenoménů (např. záchranné transfery obojživelníků, hloubení nádrží pro rozmnožování obojživelníků, péče o hnízdiště či rozšiřování nových hnízdních příležitostí pro čápy bílé i černé, ledňáčky říční, břehule říční, skorce vodní, holuby doupňáky, sovy, drobné pěvce, ochrana netopýrů, budování líhnišť a zimovišť pro plazy a ježky, výzkum raka říčního a raka kamenáče, mapování a opětovný návrat krajových odrůd ovocných dřevin, až po např. aktivity jako je péče o studánky, zřizování a provoz naučných stezek, výstav o přírodě atd.).

- Posláním ČSOP Arion se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a ekologická výchova a osvěta veřejnosti.

- ČSOP Morava se stará o lokality převážně na území jihomoravského kraje. Důležitou součástí jejich práce je i komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.

- Pražská pastvina chce zachránit louky a stepní společenstva v okolí Prahy, kterým chybí potřebná péče. Zachraňují kytky a motýly pastvou. Budují komunitu lidí, kteří chodí ke kozám relaxovat, pomáhají při práci, v budoucnu budou moci dojit vlastní mléko..

- Posláním ČSOP Podještědí je praktická ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. Do všech těchto tří koutů můžete dohlédnout právě z místní dominanty – Ještědu.

- Cílem ČSOP Pardubice je péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu. Starají se o lokality převážně na území pardubického regionu. Důležitou součástí je komunikace s veřejností a to hlavně osvěta v otázkách ochrany přírody a krajiny.

- Ptačí park Josefovské louky je jedinečný projekt, který má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.

- Východočeská pobočka ČSO s působností na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Poslání VČP ČSO spočívá především v organizo­vání činností, které mají za cíl ochranu a výzkum ptáků a jejich populari­zaci. V současné době má VČP ČSO téměř 200 členů převážně z východních Čech, ale i z dalších částí republiky.

- Cílem České krajiny je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu. Součástí těchto snah je vytváření sítě nestátních přírodních rezervací, které umožní přežití ohrožených druhů rostlin a zvířat, případně jejich návrat do oblastí, kde byly v minulých staletích vyhubeny.

- Centaurea je sdružení pro monitoring a management krajiny. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na ochranu přírody - především na realizaci vhodných způsobů hospodaření na biologicky cenných lokalitách, výzkumnou činnost a aplikaci vědeckých výstupů do praxe, invazní rostliny a osvětu. Naše působnost je zaměřena především na Pardubický kraj a okolí, dále  kraje Hradecký, Jihočeský, Středočeský a Vysočina.

- Společnost pro ochranu motýlů je zaměřená na ochranu motýlů a jejich stanovišť, především na území České republiky. Shromažďují informace a poznatky týkající se ochrany motýlů a příbuzné problematiky a zprostředkováváme je odborné i laické veřejnosti a institucím.

- Česká společnost ornitologická je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

- A Rocha je mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. Mezi cíle patří spojovat jednotlivce i skupiny lidí do křesťansko-ekologických aktivit,  budovat síť ekologických skupin a malých „zelených buněk“ při lokálních farnostech, sborech a církvích,  vzdělávat děti, mládež i dospělé ve vztahu k přírodnímu prostředí a mnoho dalších.

Pomáhat raději dobrovolničením nebo penězi? Pokud nejste náhodou zrovna milionář, jednoznačně dobrovolničením!

Práce dobrovolníků má pro nás, či spíše přesněji pro ochranu naší ohrožené přírody zcela zásadní význam! Naši přírodu totiž původně udržovaly v optimálně pestrém stavu před příchodem člověka přírodní procesy, jako byly hlavně přírodní požáry a pastva velkých stád divokých koní, zubrů, praturů nebo "krajinářská činnost" bobrů, kteří náruživě pečovali o četné mokřady. Když tyto přirozené procesy člověk zastavil tím, že velké býložravce včetně ohně  v přírodě vyhubil, tak to tehdy až tolik nevadilo, protože jejich úlohu převzala domácí hospodářská zvířata, řízené vypalování, ruční kosení luk a ruční práce na polích a na některých místech třeba i armáda včetně tanků. 

Teprve až v posledních poválečných letech však došlo k tomu, že zmizela nejen šetrná pastva a šetrná ruční práce na polích a loukách, ale i armáda. Práci na polích a loukách za člověka i zvířata převzaly obří, sice velmi efektivní, ale o to více likvidační stroje, které ničí půdu i spoustu živého nad jejím povrchem i pod ním, spolu s postřiky a umělými hnojivy, které naší přírodu zamořují. Lesy nahradily plantáže na dřevo, drobná pestrá políčka obří plantáže kukuřice a řepky olejky.  Příroda tak byla zatlačena na poslední místa, kam se obludné zemědělské a lesnické stroje spolu s plantážemi a postřiky zatím ještě nedostaly. Jenže právě na těchto posledních střípcích zároveň už nezřídka několik desítek let chybí původní přirozená pastva, spolu s občasnými požáry i různými přírodními kalamitami, které naši přírodu odpradávna modelovaly. A kterým jsou naše rostliny a živočichové za miliony let svého vývoje přizpůsobeny natolik, že bez nich začne naprostá většina z nich vymírat, protože s výjimkou hub a mechů naprostá většina (cca 90%) našich zvířat a rostlin potřebuje ke svému životu životodárné slunce a ne přítmí, vlhko a chlad hustých náletů několika druhů dřevin nebo agresivních trav. 

Pokud nechceme, aby vymřelo i to poslední, co nám z naší kdysi neskutečně pestré a krásné přírody ještě zůstalo, musí přírodní procesy nahradit člověk. Optimálně jen jako "Strážce velkých býložravců včetně ohně", nebo alespoň jako dobrovolný (případně i profesionální) ochránce přírody s křovinořezem, motorovou pilou, bagrem, buldozerem,...ale klidně i jen kosou, hráběmi rýčem a vidlemi v ruce. 

Naše organizace - Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř existuje již přes 30 let. Za tu dobu se u nás do praktické ochrany přírody pod naším vedením zapojilo už přes 10 tisíc (!!!)  dobrovolníků, včetně dobrovolníků z některých zodpovědných firem. Ti všichni dobrovolně odpracovali už statisíce hodin a my jsme tak ušetřili minimálně desítky milionů korun, které jsme nemuseli shánět pro práci profesionálních ochránců přírody (které bychom nesvedli sehnat). Tím spíše, že se pak člověk shánějící prostředky nezřídka dostane do pasti, že pro samé oslovování sponzorů a dárců, ale i "grantování" za účelem shánění, vyúčtovávání a vykazování prostředků (a následné všemožné kontroly a obří míru související byrokracie), pak už nakonec málem ani na vlastní práci pro přírodu nemá skoro žádný čas a když by pak i nadále sám nepracoval dobrovolně, tak snad ani pro přírodu pořádně už nic neudělá!

Proto pokud zrovna nejste štědrý milionář až miliardář (a že takových po světě běhá co?) nebo štědrá a zodpovědná firma (ty občas nějaké jsou ale schválně - zkuste si je cvičně oslovit - kolik myslíte, že peněz seženete - to rozhodně není nic jednoduchého a samozřejmého!), přijďte nám raději sami pomoci s péči o přírodu, než abyste nám posílali peníze. Teprve až pokud je Váš čas natolik drahý, že na pomoc naší přírodě opravdu "nemáte žádný čas", posílejte tedy prosím alespoň ty peníze, nebo nám třebas darujte věci,  které už stejně nepotřebujete, a jen vám doma zabírají prostor. Tisíce našich dobrovolníků totiž dokáží ještě kupu zdánlivě nepotřebných věcí využít a my tím šetříme další šílené prostředky, které nemusíme shánět, vyučtovávat a papírovat do úmoru.  Hráběmi, vidlemi, rýči, nebo gumáky, prkny a dalším řezivem, všemožným krmivem pro naše zvířecí pacienty, tričky které můžeme nechat potisknout a benefičně prodat počínaje, až starými ale zatím ještě funkčními auty a autobateriemi, motocykly, traktůrky, přívěsnými vozíky, traktorovým valníky, lisy na seno, bagry, nebo buldozery konče. Kompletní seznam najdete na www.JAROjaromer.cz/podpora/

Děkujeme nikoli za nás, ale za naši přírodu a všechny její zvířecí a rostlinné obyvatele!  

Všichni potenciální dobrovolníci ať nás nejlépe osloví:
e-mailem: jarojaromer(zavináč)seznam.cz
telefonátem nebo SMS: 603 847 189
přes sociální sítě: https://www.facebook.com/csopjaro.jaromer/, https://www.facebook.com/PomahamPrirode/, 
nebo alespoň tím že se stanou našimi fanoušky na sociálních sítích nebo si od nás nechají čas od času zasílat aktuality a pozvánky na akce na pomoc přírodě.

Pro pomoc přírodě České republiky platí

TENTO HLAVNÍ ÚČET: 2801040757/2010
Chcete-li přispět na konkrétní činnost jednotlivých organizací či projektů, vyplňte prosím následující variabilní symbol a optimálně i do poznámky napište doporučený text, abychom věděli které prostředky kam konkrétně pak zaslat: