KAM PUTUJÍ PENÍZE?

Činnost ČSOP JARO Jaroměř je mimořádně rozsáhlá, jak se ostatně můžete sami kdykoli přesvědčit nejen z našich webů a sociálních sítích, ale nezřídka ipřímo za Vašimi humny. Pečujeme dnes totiž o více jak 200 přírodovědně cenných lokalit už téměř po celé ČR, ale i v části západního Slovenska, severního Rakouska a jižního Polska (více se našem webu pozemkového spolku nebo přímo na webu ČSOP JARO Jaroměř). Vykupujeme a zakládáme vlastní nevládní rezervace, zachraňujeme mnohé jednotlivé druhy i populace živočichů a rostlin, obnovujeme mokřady a vodní režim krajiny, pomáháme i s ochranou tropů, provozujeme vlastní záchrannou stanici pro divoká zvířata, spolupracujeme na řadě skvělých projektů s dalšími nevládními organizacemi, vědci i soukromým sektorem a intenzivně se také věnujeme environmentální výchově a ekologicko-biologické osvětě včetně organizování mnoha populárně - vzdělávacích akcí pro nejširší veřejnost. 

I když celou řadu aktivit zajišťujeme dobrovolně nebo jen za symbolické odměny, při takto velkém záběru už není pochopitelně možné vše zajistit bez patřičných prostředků. Ty se snažíme získávat kombinací různých grantů a dotací, s prostředky získaných od našich dárců a sponzorů a nebo právě z výtěžku z prodeje našeho ekologicky šetrného zboží a služeb na podporu ochrany přírody.

Jak se nám (ne)daří naše cíle - tedy aktivní ochranu přírody a životního prostředí naplňovat nejpřehledněji a nejrychleji zjistíte z našich každoročních poděkování našim dobrovolníkům a dárcům, kde jsou uvedeny alespoň ty naše nejzásadnější úspěchy, ale někdy i neúspěchy.

O tom, co podporujete volbou dalších členů Skupiny JARO nebo dalších partnerských projektů, se dozvíte nejlépe z jednotlivých webových stránek, ke kterým se proklikáte ZDE.